Notowania

Funt szterling USD/GBPFunt szterling (GBP) – nieoficjalna nazwa funt brytyjski jest jednostką monetarną Wielkiej Brytanii. 1 funt dzieli się na 100 pensów. Funt oznacza wagę i masę. Żeby nie pomylić dodano do słowa funt nazwę szterling. Pierwszy funt został wprowadzony do obiegu w 1158 roku i był wymienialny na srebro. W 1816 roku zmieniono jego wymienialność na złoto i utrzymano ją do 1914 roku.

Kantor Internetowy :