Pomocne

Najczęściej zadawane pytania

KantorInternetowy.pl jest nowoczesną formą kantora, bezpieczniejszą, tańszą i szybszą niż kantor tradycyjny. Jest internetową platformą, która posiada niezbędne certyfikaty do prowadzenia takiej działalności.
Operatorem Serwisu jest INGENSUM Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000373781.
Z oferty korzystać może:
- każda osoba, która skończyła 18-ty rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych;
- osoba prowadząca działalność gospodarczą;
- wszelkie spółki jawne, cywilne itp.
- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, komandytowe.
Składanie zleceń wymiany walut można 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu, również w święta. Jednak KantorInternetowy.pl pracuje w dni robocze od 9 do 16.15 i tylko w tych godzinach dokonywane są transakcje.
Na obecną chwilę można wymieniać waluty: PLN, USD, GBP, EUR, CHF. Jednak w przyszłości lista zostanie rozszerzona.
KantorInternetowy.pl współpracuje praktycznie ze wszystkimi bankami w Polsce. To znaczy, że przelewy środków do kantora i z kantora mogą być dokonywane z każdego banku.
Współpracujemy tylko wiarygodnymi i renomowanymi instytucjami finansowymi, dlatego nasz kurs jest zawsze aktualny, przekazywany drogą online. Kurs ten odświeżany jest co 4 sekundy. Jest to kurs z międzybankowego rynku walutowego FOREX.
Krzyżowa wymiana walut nie jest obecnie możliwa. Wymiana waluty musi być wykonana z wykorzystaniem złotówki. Oznacza to, że należy wymienić funta (GBP) na złotówki (PLN), a następnie złotówki (PLN) na dolara (USD).
Aktualne kursy walut sprawdzić można na stronie głównej lub, jeśli chcemy szczegółowe informacje, razem z wykresem, w zakładce „Notowania”. W naszym Serwisie mogą Państwo też sprawdzić kursy wszystkich innych walut na świecie za pośrednictwem zakładki „Kalkulator”.
Nie podpisują Państwo żadnych umów z nami. Wystarczy zarejestrować się na stronie głównej KantoruInterentowego.pl by mieć bezpłatny dostęp do Panelu Transakcyjnego. Każdy Użytkownik posiada unikalny login i hasło.
Rachunek rejestrowany w Serwisie może być w dowolnym banku polskim.
Każdy Użytkownik może zarejestrować rachunki prowadzone w dowolnym banku w Polsce i wszelkie przelewy z i na konto można dokonywać z dowolnych banków w Polsce.
Do korzystania z serwisu potrzebny jest dostęp do internetu o przepływie min. 256 kbps, system operacyjny Windows XP lub nowszym i przeglądarka internetowa np. Internet Explorer 8 lub wyższy, czy inna aktualna przeglądarka.
 
Oczywiście. Można korzystać z Serwisu będąc czasowo lub na stale za granicą.Warunkiem jest posiadanie konta w polskim banku.
Tak. Jedynym warunkiem jest posiadanie konta w polskim banku. Uwaga! W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt e-mailem lub telefoniczny.
Tak. Warunkiem jest posiadanie konta w polskim banku. Uwaga! W razie problemów z rejestracją prosimy o kontakt drogą mailową lub telefoniczną.
Tak. Musi tylko posiadać konto w banku Polskim. Uwaga! W razie problemów przy rejestracji należy skontaktować się z nami drogą mailową lub telefonicznie.
Nie przesyłamy historii operacji finansowych mailem. Taka historia dostępna jest dla każdego Użytkownika w Panelu Transakcyjnym w zakładce „Historia Transakcji”.
Opcja dostępna jest w zakładce „Dowody Księgowe” w Panelu Transakcyjnym.
Wszystkie dokumenty księgowe dostępne są w formie elektronicznej w zakładce „Dowody Księgowe”.
Nie ma takiej możliwości. Każdy Użytkownik ma dostęp do dowodów księgowych w zakładce „Dowody Księgowe”, w której jest możliwość pobrania dowodu na własny użytek.
Reklamacje proszę składać w Panelu Transakcyjnym za pośrednictwem formularza kontaktowego niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane w ciągu 30 dni roboczych od momentu otrzymania informacji.
Kolory przy kursach walut oznaczają zmianę notowań. Kolor czerwony oznacza spadek, zielony wzrost, a niebieski brak zmiany.
Wszystkie aktualności są dostępne na stronie głównej i na Facebooku.
Tak. Posiadamy profil na Facebooku, na którym znajdują się aktualności ze świata walut i najważniejsze wydarzenia. Jest on codziennie aktualizowany.
Rejestracja w KantorzeInternetowym.pl jest bardzo prosty. Dzięki niemu można korzystać z Panelu Transakcyjnego. Informacje jak się zarejestrować znajdują się w zakładce „Jak to działa?”.
Osoba fizyczna musi podać: imię, nazwisko, adres zameldowania, PESEL, adres email (który będzie jednocześnie loginem), numer kontaktowy.
Firma powinna podać: nazwę, adres firmy, NIP, dane osoby upoważnionej do wykonywania transakcji (imię, nazwisko, email służbowy i numer telefonu).
Transakcje można wykonywać bezpośrednio po rejestracji.
W momencie tworzenia hasła użytkownik ma do dyspozycji miernik siły hasła. Aby podane hasło było zaakceptowane musi mieć choć umiarkowaną siłę. Najlepiej utworzyć hasło z dużymi i małymi literami, cyframi i znakami specjalnymi, tj. „!,@,#,$,%,^,*,?,_”. . Im mocniejsza siła hasła tym bezpieczniejsze jest korzystanie z Serwisu KantorInternetowy.pl.
W czasie wykonywania przelewu transakcja jest identyfikowana po tytule przelewu. Zarówna PESEL jak i NIP są niepowtarzalnymi identyfikatorami. W przypadku osoby fizycznej w tytule przelewu powinien znajdować się PESEL, a w przypadku firmy – NIP. Dzięki temu przelewy są automatycznie i szybko księgowane.
Panel Transakcyjny umożliwia Klientom KantoraInternetowego.pl wykonywanie zleceń wymiany walut, sprawdzanie aktualnych działań. Jest interfejsem dostępnym poprzez szyfrowane łącza tylko dla zalogowanych Użytkowników.
Zarówno rejestracja, jak i prowadzenie konta jest bezpłatne.
Zarówno logowanie jak i korzystanie z panelu Transakcyjnego jest całkowicie bezpieczne. O tym można przeczytać w zakładce „Bezpieczeństwo”.
Wystarczy kliknąć na opcję „zapomniałem hasła” i wypełnić formularz.
Tak. Ilość rachunków bankowych jest nieograniczona. Należy pamiętać, że jeśli właścicielem konta jest osoba trzecia, należy to zaznaczyć i podać dane tej osoby. Niezbędne jest posiadanie choć jednego konta w PLN i jednego w walucie.
Tak. Każdy rachunek można usunąć klikając na opcję „Usuń” w zakładce „Rachunki bankowe”.
Swoje dane można zmienić wchodząc w zakładkę „Moje dane”. Uwaga! Można zmienić jedynie adres i numer telefonu.
Gdy Użytkownik pięciokrotnie wpisze złe hasło konto zostaje zablokowane. Wówczas należy skorzystać z opcji „Zapomniałem hasła” i wypełnić formularz.
Nie. Konto może posiadać tylko jedna osoba. Można natomiast dodać rachunek bankowy, który prowadzony jest ze współmałżonkiem.
Tak. Tylko należy zaznaczyć w zakładce „Rachunki bankowe” opcje „rachunek należy do osoby trzeciej” i wypisać dane tej osoby.
Taki statut można sprawdzić w Panelu Transakcyjnym w zakładce „Historia transakcji”.
Nie, ale jeśli jest taka potrzeba prosimy o kontakt drogą mailową lub telefoniczną.
Najpierw należy się zarejestrować w Serwisie KantorInternetowy.pl. Trzeba wypełnić poprawnie formularz, zapoznać się z regulaminem i go zaakceptować. Wprowadzić wszystkie dane potrzebne do realizacji zleceń. Dodać co najmniej 2 konta bankowe, w tym jeden w złotówkach, a wszystkie rachunki muszą być prowadzone w bankach na terenie Polski. Zasilić konto środkami i już można dokonywać wymiany walut.
Wszystkie dyspozycje wpisuje się w Panelu Transakcyjnym w zakładce „Wymiana walut”.
Kursy wymiany walut są płynne i ustalane w odniesieniu do danych chwili kursu na międzybankowym rynku walutowym Forex. Daje to możliwość korzystnego kursu i co za tym idzie oszczędzania przy transakcjach walutowych.
Jest to najbardziej efektywna metoda wymiany walut. Eliminuje ona opłaty bankowe i skraca proces wymiany walut. Transakcja dostępna jest gdy Klient przelewa środki na swoje konto w KantporzeInternetowym.pl i wypłaca je za pośrednictwem banku znajdującego się na liście banków Transakcji TopTransfer. Szczegóły i lista banków znajduje się na naszej stronie w zakładce „Jak to działa”.
To transakcje, przy których Klient przelewa na swój rachunek w Serwisie i wypłaca środki korzystając z banków innych niż widnieją na liście TopTransfer. Czas realizacji takich zleceń wynosi od jednego do trzech dni roboczych, w zależności od banku i trybu przelewu oraz waluty. Taka transakcja może zostać obciążona opłatą wynikającą z tabeli opłat i prowizji banku. Jest to niezależne od Serwisu KantorInternetowy.pl.
TopTransfer pozwala na szybkie i bezpłatne przelewy walutowe. Operacje takie dostępne są w bankach z listy TopTransfer, którą można zobaczyć na naszej stronie.
Natomiast OneDey+ to transakcje, które są wykonywane w bankach spoza tej listy. Często objęte opłatami bankowymi. Czas realizacji takiej transakcji wynosi od 1 do 3 dni roboczych.
Transakcje są wykonywane w trybie on-line. Do całości trzeba jednak doliczyć czas realizacji przelewów z i na rachunek Klienta. Dla transakcji TopTransfer wynosi on kilkanaście minut, a dla transakcji OneDay+ to do trzech dni roboczych.
Samo korzystanie z naszego Serwisu jest bezpłatne. Mogą wystąpić jedynie koszty zewnętrzne w postaci opłat bankowych za realizacje przelewów. Staramy się ograniczać wszelkie koszty, dlatego przelewy dokonywane w ramach usług TopTransfer są bezpłatne. Natomiast przelewy w ramach usług OneDay+ są obciążone kosztami niezależnymi od nas, wynikające z tabeli opłat poszczególnych banków. Lista usług TopTransfer i OneDay+ znajdą państwo na naszej stronie wraz z kosztami w zakładce „Jak to działa”.
Minimalna kwota jaką można wymienić to 5 jednostek walutowych lub 20 złotych polskich. Natomiast co do maksymalnej kwoty, pojedyncza transakcja nie może przekroczyć 1 mln jednostek pieniężnych. Przy większych transakcjach prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
Nie ma ograniczeń co do ilości zleceń.
Wszystkie potwierdzenia realizacji zlecenia znajdują się w Panelu Transakcyjnym.
Aby poprawnie wykonać przelew walutowy należy najpierw się zalogować do Panelu Transakcyjnego oraz zalogować się do systemu bankowości internetowej w swoim banku. W zakładce „Wpłata środków” w Panelu Transakcyjnym znajduje się numer rachunku, na który należy przelać środki oraz pozostałe niezbędne dane. Należy pamiętać o poprawnym wpisaniu tytułu przelewu. Powinien to być ciąg cyfr i liter, które widnieją w tytule przelewu w Panelu Transakcyjnym lub należy podać swój PESEL. Od tego zależy poprawna i szybka realizacja zaksięgowania środków na rachunek Serwisu.
Tak. Za nim Klient zacznie wymieniać walutę może dokonać kilku przelewów z różnych banków. Tak samo jeśli Klient chce przelać walutę już wymienioną na kilka swoich kont może to dokonać. Powinien pamiętać, że w takim wypadku należy dokonać kilku operacji przewalutowania.
Tak, korzystanie z naszego Serwisu jest całkowicie bezpłatne i nie ma żadnych ukrytych opłat.
Nie pobieramy żadnych opłat za założenie korzystanie z naszego Serwisu.
Nie ma żadnych opłat w trybie TopTransfer.
Koszty transakcji w trybie OneDay+ zależą od wartości transakcji i banku, do którego przelew jest wysyłany. Trzeba pamiętać, że bank może doliczać dodatkowe opłaty wynikające z tabeli opłat i prowizji.
Koszty przelewu do banku spoza listy TopTransfer są małe i zależą od waluty:
- za przelew PLN - 1zł,
- za przelew EUR - 3zł,
- za przelew CHF, USD, GBP - 5zł.
Korzystanie z naszego Serwisu jest całkowicie bezpieczne. Dane przesyłane pomiędzy Serwisem KantorInternetowy.pl a komputerem Klienta odbywa się za pomocą protokołu Secure Sockets Laver (SSL) i jest szyfrowany przy użyciu kluczy kryptograficznych. Dodatkowym zabezpieczeniem jest jeszcze to, że po pięciokrotnym nieudanym logowaniu konto Użytkownika jest blokowane.
KantorInternetowy.pl otrzymał certyfikat tzw. zaufana strona. Podmiotem, który ten certyfikat wystawił jest firma GeoTrust, Inc. - światowy lider zaufanej certyfikacji. Poza tym mamy certyfikaty True BusinessID with EV (Extended Validation), gwarantujący najwyższy poziom ochrony i bezpieczeństwa. Można sprawdzić autentyczność certyfikatu poprzez przejście do strony logowania, rejestracji lub Panelu Transakcyjnego. Tam pasek adresu powinien być w kolorze zielonym. Należy kliknąć kłódkę w pasku adresu i odczytać czy wystawiony certyfikat jest aktualny i został wystawiony dla firmy INGENSUM Sp. z o. o.
Działamy zgodnie z polskim prawem. W celu ochrony naszych Klientów prowadzimy Zbiór Danych Osobowych, zarejestrowany w Generalnym Inspektoracie Danych Osobowych. Przeciwdziałamy praktykom prania brudnych pieniędzy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Dewizowe i Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Brudnych Pieniędzy. Mamy odpowiednie procedury przeciwdziałające takim praktykom. Stosujemy tez Kanon Dobrych Praktyk.
Wdrożyliśmy politykę bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Wszystkie dane Klientów zbierane są i przechowywane w zbiorze danych osobowych zarejestrowanym w Generalnym Inspektoracie Danych Osobowych (GIODO). Nasi Klienci mają pewność bezpieczeństwa swoich danych.
Dostęp do danych osobowych Klientów KantoraInternetowego.pl ma wyłącznie administrator danych osobowych Operatora Serwisu KantorInternetowy.pl. Nie są one udostępniane osobom trzecim. Wykorzystujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa i narzędzi kryptograficznych.
Cały proces wymiany walut odbywa się bezgotówkowo. Z konta na konto. Dzięki temu Klient oszczędza czas i nie naraża się na niebezpieczeństwo kradzieży czy też oszustwa z powodu fałszywych banknotów.
Tego typu przelewy wykonywane są w trybie online i są naliczane według cennika przelewów PLN. Zazwyczaj są bezpłatne. Tak samo przelewy z KantoraInternetowego.pl do tych banków.
Przelewy walutowe z mBanku/MultiBanku do KantoraInternetowego.pl realizowane są w trybie przelewów zagranicznych i trwają do dwóch dni roboczych. Te przelewy są obciążone opłatą według tabeli opłat.
Przelewy walutowe z KantoraInternetowego.pl do tych banków też są realizowane w trybie przelewów zagranicznych i również trwają do dwóch dni roboczych i są darmowe do kwoty 750 EUR, 750 USD, 500 CHF, 500 GBP. Przelewy o niższym nominale są obciążone opłatą 5 zł.
Przelewy walutowe pomiędzy mBank/MultiBank i BRE Bank są realizowane na podobnych zasadach. Zdarza się jednak, że przelewy walutowe się przedłużają poza te dwa dni. Jest to jednak wywołane przez mechanizm księgowania wewnętrznego grupy BRE Bank. Nie mamy wpływu na takie sytuacje.
Ustawa antyspreadowa, która weszła 26 sierpnia pozwala na spłatę kredytu w walucie kredytu. Ustawa ta obejmuje kredyty hipoteczne i wszelkie inne indeksowane lub denominowane do jakiejś waluty. Taka spłata kredytu niesie oszczędności, ponieważ w KantorzeInternetowym.pl można kupować walutę do spłaty na atrakcyjnych warunkach, do tego w dowolnym czasie, gdy kurs jest najlepszy. Jednym z postanowień ustawy jest zwolnienie kredytobiorców z jakichkolwiek kosztów, w tym kosztów aneksu oraz za przyjęcie walut na rachunek, z którego kredyt jest spłacany.
Księgowanie środków w naszym Serwisie odbywa się w trybie 24/7. Należy jednak pamiętać, że przelewy w bankach realizowane są zazwyczaj w dni robocze. Trzeba tez pamiętać, że w czasie prac konserwacyjnych w bankach nie odbywają się przelewy, a te zazwyczaj są w godzinach nocnych w weekendy.
Najpierw należy sprawdzić czy w ogóle jest to możliwe. Można to sprawdzić w Panelu Transakcyjnym wchodząc w zakładkę „Zyskuj z KI”, a następnie wybrać „Program Poleceń”. Będzie tam widoczna informacja o „Liczbie Transakcji Promocyjnych”, czyli o tym ile transakcji ze średnim kursem Zero Spread można jeszcze wykonać. Transakcje tego typu można wykonać w godzinach pracy Serwisu (9:00-16:15 tylko w dni robocze)przy wykorzystaniu usługi wymiany walut do 1000 jednostek waluty. Należy wybrać usługę wymiany walut i uzupełnić wszystkie pola. Kurs średni ustawi się automatycznie.
Osoby fizyczne w tytule przelewu wpisują PESEL, natomiast firmy NIP. W innym wypadku przelewy księgowane są z opóźnieniem.
Zablokowane środki na koncie w usłudze Twój Kurs można odblokować w zakładce „Historia zleceń” w Panelu Transakcyjnym. Należy wybrać zlecenie, które chcemy wycofać i kliknąć na opcję „Wycofaj”, po czym potwierdzić wycofanie.

Kantor Internetowy :

  • Nasz kantor walutowy ma wieloletnie doświadczenie w wymianie walut. Jesteśmy na rynku Polskim od ponad 10 lat.

  • Posiadamy licencję na uslugi płatnicze, które świadczymy. Są one kontrolowane przez Komisję Nadzoru Finansowego ( KNF) co zapewnia bezpieczeństwo transakcji.

  • Naszym klientom oferujemy najszerszy"portfel walutowy " zawierający 10 topowych walut do wymiany.

  • Na naszej platformie możesz samodzielnie dokonać wymiany waluty dzięki prostemu interfejsu. Bez zbędnego dzwonienia do konsultanta z obsługą i czekaniem na połączenie.

  • Oferujemy darmową usługę "Twój kurs" za pomocą której wymienisz walutę po takim kursie jaki chcesz.

  • Jesteśmy dla naszych klientów, wspieramy i pomagamy nie tylko przy obsłudze technicznej. Informujemy na bieżąco o problemach technicznych w poszczególnych bankach jak również świętach lub dniach wolnych w innych krajach.

  • Jesteśmy specjalistami w wymianie walut. Załóż darmowe konto i przekonaj się ile możesz zaoszczędzić.